Het Hervormen van Aquatische Ecosystemen met NUTREACT

Uw bondgenoot in de eliminatie van eutrofiëring

Eutrofiëring, een ernstig milieuprobleem dat vaak wordt gekenmerkt door de overmatige groei van blauwalgen, wordt voornamelijk veroorzaakt door hoge niveaus van stikstof en fosfor in waterlichamen. Dit compromitteert niet alleen de kwaliteit en esthetiek van onze waterbronnen, maar verstoort ook het ecologische evenwicht, met een impact op zowel flora als fauna.

Maak kennis met NUTREACT: een duurzame benadering ontworpen om deze uitdagingen aan te pakken. Ontworpen om stikstof en fosfor efficiënt uit de waterkolom te extraheren, gaat NUTREACT verder dan alleen de symptomen en richt zich op de hoofdoorzaak van eutrofiëring.

Het Probleem:

Fosfor, een essentiële voedingsstof, kan de waterkwaliteit in meren en vijvers aantasten wanneer het in overmaat aanwezig is, vooral in de vorm van orthofosfaat. Dit overschot kan blauwgroene algen snel doen vermenigvuldigen, wat resulteert in lage zuurstofniveaus, hoge ammoniak en gifstoffen, en verstoring van het waterleven.

Cyanobacteriën, een soort blauwalgen, floreren wanneer nutriënten zoals stokstof en fosfor in te hoge concentraties aanwezig zijn Fosfor kan afkomstig zijn van interne sedimentophoping of externe bronnen. Herstel van hoge fosforconcentraties kan jaren duren. Meren met fosforconcentraties die de 0,16 mg/L overschrijden zijn sterk eutroof, maar wanneer de niveaus onder de 10 μg/L zijn, wordt de groei van cyanobacteriën geremd, wat leidt tot gezondere waterlichamen..

Gezien de ernstige gevolgen van hoge fosforconcentraties, wordt het duidelijk dat een effectieve en milieuvriendelijke oplossing essentieel is voor het herstel van de gezondheid van onze waterlichamen, en daar komt de unieke benadering van Nutreact in beeld.

De Oplossing:

Nutreact biedt een unieke oplossing voor overbelasting van voedingsstoffen in waterlichamen, wat vaak leidt tot problematische alg- en plantengroei. In plaats van simpelweg de algen te beheersen, pakt deze methode de eutrofiëring direct aan door het elimineren van overtollige voedingsstoffen.

Nutreact maakt gebruik van een bioreactor met gespecialiseerde micro-organismen om stikstof en fosfor te binden en te verwijderen zonder het gebruik van chemische stoffen. Dit effectieve proces vereist geen extra stoffen in het water, waardoor het een milieuvriendelijke en efficiënte aanpak is.

De Voordelen:

Avecom’s Nutreact, een innovatieve oplossing, pakt de overbelasting van voedingsstoffen in waterlichamen aan, wat vaak leidt tot overmatige algengroei. Door zich te concentreren op de oorzaak van eutrofiëring in plaats van op de symptomen, vermindert Nutreact effectief het overschot aan voedingsstoffen, en biedt zo een directe en efficiënte oplossing. De opmerkelijke voordelen van het gebruik van ons Nutreact-product zijn:

  • het onttrekt effectief voedingsstoffen aan het water.
  • het proces vereist geen toevoegingen aan het water.
  • het gebruik van chemicaliën wordt geëlimineerd.
  • blauwalgen en vaak ook E.coli bacteriën worden bij de bron aangepakt, waardoor ze in feite verhongeren.
  • Nutreact zet de eerste stappen richting ecologische verjonging.
  • de methode is duurzaam en sluit aan bij milieuvriendelijke praktijken.

Keer het tij tegen eutrofiëring! Neem vandaag nog contact op voor meer informatie.

Wetenschappelijke Publicaties/Brochures