Herstel van de Natuurlijke Balans 

Milieusanering is van essentieel belang in onze moderne samenleving, aangezien het zich richt op het aanpakken van schadelijke effecten veroorzaakt door menselijke activiteiten op het milieu.

Wat is Milieusanering? 

Zowel de industrie als de landbouw hebben een hoge ecologische voetafdruk. Als verantwoordelijke organisatie is het belangrijk om de impact ervan te minimaliseren, maar het kan een uitdaging zijn om dit alleen te doen. Dat is waar Avecom in het spel komt.

Avecom is gespecialiseerd in milieusanering en biologische afbraak, waarbij verontreinigende stoffen en verontreinigingen uit het milieu worden verwijderd of beheerst om het risico op schade aan de menselijke gezondheid te verminderen en de natuurlijke omgeving te herstellen. Of u nu uw bodem, water of lucht moet reinigen, Avecom optimaliseert de vereiste saneringsprocessen om milieuproblemen waarmee bedrijven zoals het uwe worden geconfronteerd, effectief aan te pakken.

Verontreinigde grond, lucht of water?

Microben kunnen helpen! Geef ons een seintje!

Microben tegen Besmetting en Vervuiling 

Verontreiniging van afvalwater, lucht of bodem kan leiden tot milieuschade en regelgevingsproblemen. Bij Avecom bieden we een reeks microbiële oplossingen aan, om u te helpen deze problemen te beheren en op te lossen.

We begrijpen dat elke situatie uniek is. Daarom bieden we haalbaarheidstesten voor afvalwaterzuivering, vergistingsprocessen en bodemsanering.

We begrijpen dat elke situatie uniek is. Daarom bieden we haalbaarheidstesten voor afvalwaterzuivering, vergistingsprocessen en bodemsanering. Wij voorzien de industrie van biologische afbraaktesten in bodem en water. Wij bieden moleculaire monitoring en kunnen ondersteunen bij het oplossen van microbiële corrosieproblemen. En tot slot ondersteunen we onze klanten met gespecialiseerde nutriëntenmengsels en geoptimaliseerde microbiële culturen. Ons doel is om de meest effectieve oplossing op maat van uw specifieke situatie te bepalen, zodat u verzekerd bent van het best mogelijke resultaat.

De waarde van Milieusanering 

Avecom is een vertrouwde leverancier van milieusaneringsoplossingen voor organisaties in verschillende sectoren. Ons team van wetenschappelijke experts heeft de kennis en ervaring om u te helpen bij het aanpakken van allerlei milieu-uitdagingen waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen. Waarom werken met Avecom?   

Om kosten te besparen:

Met het toenemende bewustzijn van de consument en de aandacht van de regelgeving voor ons milieu, is het van cruciaal belang voor organisaties om milieurisico’s te beperken. Omdat milieukwesties kunnen leiden tot aanzienlijke boetes én economische schade en impact hebben op uw imago. Bij Avecom helpen we u bij het voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Voor gezondheid en veiligheid:

Milieugevaren en verontreinigende stoffen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van de mens, evenals voor het natuurlijke milieu. Daarom zet Avecom zich in om effectieve oplossingen te bieden om deze problemen aan te pakken en de natuur, uw werknemers en de gemeenschap te beschermen.

Voor milieuoplossingen voor innovators in de industrie:

We ondersteunen innovators uit de industrie met hun proces- en productontwikkeling met onze specifieke expertise op het gebied van biologische afbraak (in bodem en water) en bioremediatie.

Nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt, erkennen we bij Avecom de waarde van het creëren van oplossingen die iedereen ten goede komen. Daartoe werken we samen met industriële bedrijven om samen nieuwe en innovatieve microbiële producten en processen te ontwikkelen. Onze toewijding om nauw samen te werken met onze partners zorgt ervoor dat we samen onze gewenste doelen bereiken.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over hoe onze oplossingen en diensten uw specifieke uitdagingen kunnen verhelpen.

Verschillende toepassingen voor Milieusanering

Microbiële Corrosie

Resources

Waterbehandeling en waterhergebruik

Duurzame praktijken in (her)gebruik van water zijn essentieel. Aangezien waterterugwinning steeds belangrijker wordt na verwerking en behandeling, kan investeren in deze praktijken een beslissende factor zijn in het succes van uw bedrijf. Bekijk ons webinar, download onze two-pager en ontdek zelf wat Avecom voor u kan betekenen!