Uw Microbiële Bondgenoot tegen Vluchtige Koolwaterstoffen

Wordt u geconfronteerd met de uitdaging van gechloreerde vluchtige organische stoffen (VOCl) die uw bodem en grondwater vervuilen?

Milieu is een dringende zorg geworden voor bedrijven wereldwijd. Strikte regelgeving vereist actieve maatregelen om de aanwezigheid van gevaarlijke verontreinigende stoffen zoals gechloreerde VOC’s aan te pakken. Dat is waar Multidechlorobac optreedt als uw betrouwbare bondgenoot, die een effectieve en milieuvriendelijke oplossing biedt.

Het Probleem: Het Benutten van Bacteriële Kracht

Grondwatervervuiling door gechloreerde vluchtige organische stoffen (VOCl) vormt een aanzienlijke milieuproblematiek. Talrijke industriële sites hebben te maken gehad metlekkages en verspillingen van VOCl, wat effectieve saneringsmethoden noodzakelijk maakt. Traditionele benaderingen zoals pompen en behandelen blijken vaak kosteninefficiënt voorhet verwijderen van VOCl.

Gelukkig biedt in situ biodegradatie een duurzame en succesvolle oplossing. Deze methode maakt gebruik van bacteriën om VOCl op natuurlijke wijze af te brekenin verontreinigde bodem en grondwater. Deze bacteriën gedijen opVOCl en breken ze geleidelijk af. In gevallen waar de bestaande bacteriestammen onvoldoende zijn, wordt bioaugmentatie essentieel.

Bioaugmentatie houdt in dat gespecialiseerde en veilige bacteriën in de bodem worden geïntroduceerd, waardoor het natuurlijke afbraakproces wordt verbeterd en de efficiëntie van de verwijdering van VOCl wordt verhoogd. Deze op maat gemaakte aanpak richt zich precies op en lostde vervuiling door VOCl op, en zorgt zo voor effectieve saneringsresultaten.

De Oplossing: Introductie van Multidechlorobac

Avecom presenteert met trots Multidechlorobac, een krachtige microbiële cultuur ontworpen voor de duurzame sanering van door VOCl vervuilde bodem en grondwater. Deze innovatieve cultuur bevat een team van anaërobe bacteriestammen die over het opmerkelijke vermogen beschikken om chloroethenen en chloroethanen volledig te ontchloren binnen een redelijk tijdsbestek.

De Voordelen: De Kracht van In situ Degradatie Ontsluiten

Ervaar het baanbrekende potentieel van in situ degradatie, waarbij VOCl worden omgezet in onschadelijke ethenen zonder de opbouw van giftige tussenproducten. Onze innovatieve aanpak zorgt voor:

  • veilige hantering en toepassing zonder het gebruik van agressieve chemicaliën, wat zorgt voor compatibiliteit met normale industriële praktijken
  • brede toepasbaarheid over verschillende bodemtypen, met tolerantie voor een breed pH-bereik en hoge zoutgehaltes
  • kostenefficiënte technologie die de noodzaak voor uitgraving of pompen en behandelingsmethoden elimineert
  • geen transport van vervuilde grond vereist, wat leidt tot extra kostenbesparingen
  • laag energieverbruik voor efficiënte en duurzame VOCl-sanering
  • bewezen en gevalideerde technologie met een succesvol trackrecord in diverse toepassingen

De Toepassing: In Situ en Ex Situ Bioremediatie

Avecom heeft verschillende succesvolle referenties op grote schaal, zowel in België als in het buitenland.

  • – In situ, bioremediatiemethoden, zoals injectiefilters en direct push-technieken, kunnen onze technologie effectief benutten voor de behandeling van VOCl-vervuilde gebieden ter plaatse.
  • – Ex situ bioremediatie kan worden bereikt met behulp van een bioreactoropstelling, die een gecontroleerde omgeving biedt voor de degradatie van VOCl.

Omarm de magie van remediëring! Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Wetenschappelijke Publicaties/Brochures

MDB Case Study

MDB Datasheet