Aanbieding van Expertise in Afvalwaterbehandeling en Organische Afvalverwerking

Meer dan 150 jaar gecombineerde ervaring op het gebied van waterbehandeling

Title 1 Lorem Ipsum

Avecom voorziet u van uitgebreide kennis en ervaring in het identificeren, onderzoeken en verbeteren van de meest geschikte behandelings- of valorisatiemethoden voor afvalwater en organische afvalstromen. Onze diensten zijn stevig gefundeerd dankzij uitgebreide wetenschappelijke kennis en diepgaande praktijkervaring. We bieden zowel korte- als lange termijn studies aan, om u te helpen met uw vragen.

Onze kortetermijnstudies zijn op maat gemaakt om procesefficiënties te identificeren en maximaliseren. We streven ernaar het bestaan van acute toxische of inhiberende stoffen te onderzoeken en het biogaspotentieel van afvalwaterstromen te kwantificeren.

Voor uw meer uitgebreide behoeften bieden wij langdurige studies aan. Deze zijn ontworpen om ontwerpparameters experimenteel vast te stellen door middel van continue laboratoriumtests. We evalueren conversie-efficiënties onder variërende volumetrische en slibbeladingspercentages en bepalen ook het groeitempo van slib.

Onze Diensten: Uitgebreide Laboratoriumtests en Onafhankelijke Consultatiediensten

Onze diensten omvatten een breed scala aan laboratoriumtests en onafhankelijke consultatie, gericht op het effectief aanpakken van uw diverse behoeften. We zorgen voor optimale prestaties, verbeterde kwaliteit en de levering van betrouwbare resultaten.

  • Voorbehandelingsmaatregelen

Voorbehandeling vormt een cruciaal onderdeel van onze diensten. Ons team is bekwaam in procedures zoals scheiding, neutralisatie en buffering, wat zorgt voor een efficiënte voorbereiding van afvalstromen voor de daaropvolgende behandeling.

  • Fysisch-chemische Behandeling

We zijn gespecialiseerd in een veelheid aan fysisch-chemische behandelingsmethoden. Onze aanbiedingen omvatten sedimentatie, flotatie, coagulatie, precipitatie, neutralisatie, oxidatie/reductie en adsorptietechnieken, allemaal gericht op het bereiken van optimale behandelingsresultaten.

  • Aerobe en Anaerobe Waterbehandeling

Onze diensten omvatten zowel aerobe als anaerobe waterbehandelingsmethoden. Onze expertise beslaat het gehele spectrum van waterbehandeling, wat zorgt voor een volledige afvalafbraak en energieterugwinning door anaerobe vergisting.

  • Membraanbehandeling

Ons pakket aan diensten omvat membraanbehandelingsmethoden zoals microfiltratie, ultrafiltratie, nanofiltratie en omgekeerde osmose. Deze methoden zijn fundamenteel voor het verwijderen van resterende verontreinigingen en het garanderen van de hoogste kwaliteit van behandeld water.

  • Tertiaire Behandeling

Na de primaire en secundaire behandeling, bieden wij tertiaire behandelingstechnieken aan zoals UV-, ozon-, en waterstofperoxide behandeling. Deze procedures zijn cruciaal in het elimineren van hardnekkige microverontreinigingen, en garanderen de veiligheid en reinheid van het behandelde water.

  • Slibbehandeling

We bieden robuuste maatregelen voor slibbehandeling, inclusief ontwatering, verdikking, en stabilisatie. Deze processen hebben tot doel het afvalvolume te minimaliseren, de behandeling te vergemakkelijken, en de voorwaarden voor verwijdering of hergebruik te verbeteren.

  • Ondersteuning en Optimalisatie van Installaties op Volledige Schaal

Onze diensten stoppen niet bij implementatie; we bieden continue ondersteuning en optimalisatie van installaties op volledige schaal. Dit wordt bereikt door microscopisch onderzoek van slib, onafhankelijke consultancy en procesevaluatie.

  • Verkenning van Innovatieve Technieken

We verkennen en implementeren voortdurend innovatieve technieken, verbeteren de efficiëntie en effectiviteit van onze diensten, stemmen af op moderne ontwikkelingen, en zorgen ervoor dat we de beste behandelingsoplossingen in de industrie bieden.

 

Ontdek een wereld van potentieel! Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wetenschappelijke Publicaties/Brochures

Infosheet Water