STOWA webinar (NL)

Kansen voor TEO en fosforverwijdering

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) biedt op een aantal locaties kansen om fosfor (P) te verwijderen. STOWA heeft voor drie verwijderingstechnieken laten onderzoeken wat de meerwaarde en toepasbaarheid is als je ze combineert met een TEO-installatie. Deze technieken zijn geselecteerd met de Winnovatiechallenge ‘Warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: twee vliegen in een klap?’ De drie prijswinnende ideeën zijn in dit rapport beoordeeld op twaalf criteria. In een aantal omstandigheden blijken dit kansrijke maatregelen voor het waterkwaliteitsbeheer. Tijdens dit webinar delen we de resultaten van het onderzoek.

Programma

 • Opening en welkom – Jacqueline Laumans, programmacoördinator bij STOWA
 • Vraaggesprek over het belang van het genereren van ecopositieve effecten waar mogelijk, met Jasper Stroom, adviseur waterkwaliteit bij Waternet
 • Drie pitches van de onderzochte technieken door de inzenders:
  • Biophree – Pim de Jager, Technisch Directeur bij Aquacare
  • De Nutreact bioreactor – Stijn Boeren, Directeur bij Avecom
  • Drijvende mosselbak – Herbert Prins, SamenWarm
 • Toelichting op het onderzoek en de meerwaarde en toepasbaarheid van de technologieën – Guus Kruitwagen, ecoloog bij Witteveen + Bos
 • Gelegenheid tot vragen stellen
 • Vraaggesprek over de toepasbaarheid van de technologieën met Etteke Wypkema, innovatiemanager bij Waterschap Brabantse Delta

Datum: 29 september 2022

Locatie: online

Tijd: 15 – 16u