Duurzame Oplossingen voor Milieuproblemen en Valorisatie van Nevenstromen

Milieusanering

Heeft u moeite om uw vervuilde grond, water of lucht te reinigen met chemische methoden? Onze saneringsoplossingen met levende micro-organismen brengen uw omgeving terug naar zijn natuurlijke en veilige staat. Een ecologische overwinning voor zowel u als de natuur.

Biomassa Fermentatie

Op zoek naar manieren om waarde te creëren uit uw industriële zijstromen? Onze innovatieve fermentatieplatforms zetten ze om in duurzame en circulaire ingrediënten. Een extra inkomstenstroom, en minder gebruik van nieuwe materialen.

De Wereld een Betere Plek Maken

Met het doel om de wereld een betere en gezondere plek te maken, en gecombineerd met een sterke wetenschappelijke achtergrond, is Avecom een ware leider in haar vakgebied. Ons team is gespecialiseerd in biodegradatie, biosynthese en het ontwerpen van microbiële consortia voor duurzame en kostenefficiënte oplossingen in milieusanering en biomassa fermentatie. We werken samen met industriële partners voor onderzoek & ontwikkeling en schaalvergroting van innovatieve microbiële processen die resulteren in nieuwe bio-gebaseerde producten en toepassingen.

Een Dringende Behoefte aan Duurzame Praktijken

Naarmate het bewustzijn over de impact op ons milieu groeit, hebben we bij Avecom een reeks alternatieve benaderingen en materialen ontwikkeld om duurzaamheid te bevorderen. Onze oplossingen richten zich op drie hoofdgebieden:

Laboratoriumanalyse

Onze Moleculaire Biologische Tools bieden uitgebreide identificaties en nauwkeurige kwantificeringen van microbiële gemeenschappen.

Onderzoek & Ontwikkeling

Wij bieden onze expertise aan voor strategische samenwerkingen met academische partners en industriële bedrijven. Onze volledig uitgeruste laboratoria, pilootopstellingen en kleinschalige productiefaciliteiten zijn beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en het opschalen van innovatieve processen.

Bioproducten

Wij ontwikkelen producten en toepassingen voor en van micro-organismen. De aanpak van Avecom biedt kosteneffectieve oplossingen voor een breed spectrum aan problemen.

Transformeer uw milieudoelstellingen met Avecom

Onze gerenommeerde oplossingen leveren al meer dan 25 jaar resultaten aan bedrijven en organisaties van over de hele wereld!

B4Plastics werkt al enkele jaren samen met Avecom om zijn nieuwe polymeerskeletten in een vroege ontwikkelingsfase te valideren. Deze validatie door Avecom ondersteunt met name de groeiende activiteiten van B4Plastics op het gebied van innovaties in biomaterialen waarbij biologische afbreekbaarheid een belangrijke toegevoegde waarde heeft.

– Stefaan de Wildeman, B4Plastics

In het Praktijkcentrum Aquacultuur van Inagro vzw gebruiken we ABIL om de biologische processen van onze filter snel te activeren in recirculatiesystemen met veel vissen en onvoldoende bacteriën. Dit zorgt voor een efficiënte omzetting van door de vissen geproduceerd ammonium in nitraat.

– Stefan Teerlinck, Inagro vzw

Waterbehandeling en waterhergebruik

Duurzame praktijken in (her)gebruik van water zijn essentieel. Aangezien waterterugwinning steeds belangrijker wordt na verwerking en behandeling, kan investeren in deze praktijken een beslissende factor zijn in het succes van uw bedrijf. Bekijk ons webinar, download onze two-pager en ontdek zelf wat Avecom voor u kan betekenen! 

Ervaren innovator in zowel sanering als fermentatie.