Micro-organismen met

een macro impact!

Ontdek hoe wij biologische bodemsanering aanpakken

Bodem- en grondwaterverontreiniging is een steeds meer voorkomend probleem voor vele bedrijven in Europa. Ons minder duurzaam industrieel verleden haalt ons in. Schrijf je in voor onze webinar en ontdek hoe wij bodemsanering aanpakken op een biologische manier.

Bekijk on-demand

Bodemsanering

Onze bodem- en grondwaterverontreiniging is een van de grootste uitdagingen voor onze planeet, meer specifiek voor ons voedsel en drinkwater. Globaal raakt onze bodem steeds vervuilder als gevolg van industriële processen, winning en verwerking van fossiele brandstof, transport en niet-duurzame landbouw.

Het gebruik van pesticiden is volgens het 2021 rapport van de UN met 75% toegenomen ten opzichte van 2000, en is de productie van industriële chemicaliën verdubbeld tot ongeveer 2,3 miljard ton. Naar verwachting neemt dit tegen 2030 met nog eens 85% toe. Dergelijke vervuilende elementen komen in de natuur terecht, waar ze achterblijven en in onze voedselketen terechtkomen.

WEBINAR | ON-DEMAND

Micro-organismen met een macro impact!

Bekijk on-demand

Regelgeving dwingt tot maatregelen

Historische en nieuwe verontreiniging verstrengen de maatregelen die bedrijven dwingen om hun grond te saneren, etc. Het tegengaan van bodemvervuiling wordt steeds belangrijker. Hier bestaan reeds verschillende technieken voor, echter zijn in verschillende gevallen de klassieke technieken voor de afbraak van schadelijke stoffen niet voldoende. 

"Iedere bodem is uniek. Daarom gebruiken wij bij Avecom onze expertise om een gespecialiseerde aanpak op te stellen, specifiek voor de te behandelen bodem."

- Stijn Boeren

Onze bacteriën klaren de klus!

Avecom onderzoekt en kweekt de micro-organismen die de vervuiling kunnen afbreken naar onschadelijke elementen. Of dit nu via natuurlijke attenuatie, bioremediatie en biodegradatie moet gebeuren, bepalen we voor iedere casus apart, iedere keer opnieuw. Wanneer is dit relevant? Tijdens onze webinar bespreken de verschillende scenario’s. 

Moleculaire screening bodem- en grondwater 

Simulatie op laboschaal

Veldtesten met microbiële culturen

Een vat vol kennis  

Wat u mag verwachten 

Avecom is een partij gericht op kennisdeling. Meedenken, data interpreteren, etc. Voor al uw vraagstukken rond biologische bodemsanering delen wij graag onze aanpak en kennis. 

Schrijf je dus zeker in voor onze webinar.

Sprekers

Kim Windey

Operations Director, Avecom

Stijn Boeren

Business Development Manager & Member of the Board of Directors, Avecom

Prof. Willy Verstraete

Managing Director Avecom