Bacteriën eten chloorvervuiling op
Duurzame remediatie van bodem en grondwater met Multidechlorobac

VOCl is een verzamelnaam voor gechloreerde alifatische vluchtige koolwaterstoffen, zoals:
- Gechloreerde ethenen : perchlooretheen (PCE), trichlooretheen (TCE), dichloorethenen (DCE isomeren cis, trans en 1,1) en vinylchloride (VC)
- Gechloreerde ethanen : trichlooretheen (TCA), dichloorethaan (DCA isomeren 1,1 en 1,2) en chloorethaan (CA)
- Gechloreerde methanen : tetrachloormethaan (TC of tetrachloorkoolstof), trichloormethaan (CF of chloroform), dichloormethaan (DCM) en chloormethaan (CM).

Gechloreerde ethenen en ethanen zoals perchlooretheen, trichlooretheen en 1,2-dichloorethaan zijn kankerverwekkend of potentieel kankererwekkend en worden onder normale omstandigheden slecht afgebroken in de bodem. Hierom moeten deze chemische stoffen uit de bodem verwijderd worden.

Bioaugmentatie is een techniek die nu meer en meer wordt toegepast bij de sanering van gechloreerde solventen. Het is een proces waarbij specifieke bacteriën worden ingebracht in de vervuilde bodem om afbraak te ondersteunen of te verbeteren.  Bij bioaugmentatie wordt er een elektrondonor toegevoegd aan de bodem samen met dehalogenerende bacteriën.

Perchlooretheen, trichlooretheen en 1,2-dichloorethaan kunnen zo volledig en snel worden afgebroken tot het onschadelijke etheen door specifieke bacteriën.

Er kunnen verschillende elektrondonoren worden gebruikt bij de afbraak van vluchtige organische chloorverbindingen (VOCl). De meest toegepaste zijn de gewone koolstofbronnen die eerst gefermenteerd moeten worden naar waterstofgas. Die koolstofbronnen kunnen wateroplosbaar zijn en tengevolge daarvan snel fermenteren, zoals lactaat of melasse. Men kan ook kiezen voor een slow-release koolstofbron. Dergelijke koolstofbronnen worden vooral op de markt gebracht door bedrijven die gespecialiseerd zijn in bioremediatie. Omdat wateroplosbare koolstofbronnen snel fermenteren moet men deze producten meestal continu of periodisch toedienen. De slow-release koolstofbronnen zijn meestal onoplosbaar in water en hebben ook een groter moleculair gewicht zodat het veel langer duurt om het volledig te kunnen fermenteren tot lage vetzuren en waterstofgas. Dat heeft als voordeel dat er slechts eenmalig of een beperkt aantal keer gevoed moet worden. Als laatste optie kan men ook opteren voor een rechtstreekse injectie van waterstofgas. Dit heeft echter implicaties naar veiligheid toe aangezien waterstofgas extreem volatiel is.

 

HetBelangvanLimburg-20100211-p14-1
MDB1.0-1-e1509046230917

Als algemene regel geldt dat VOCL’s relatief stabiel zijn in de bodem.

Verschillende bacteriën hebben de mogelijkheid om VOCl te gebruiken als elektronacceptor. Hierbij kan onder anaerobe condities biodegradatie via halorespiratie optreden waarin VOCl’s als elektron acceptoren optreden. Verschillende soorten bacteriën zijn hiervoor verantwoordelijk: methanogene, sulfidogene en homoacetogene bacteriën.

De zuivere culturen van die bacteriën zijn meestal moeilijk op te kweken.

Multidechlorobac is een bacteriële mengcultuur ontwikkeld door Avecom die in staat is perchlooretheen, trichlooretheen, en 1,2-dichloorethaan volledig af te breken. Het is een zeer robuuste cultuur aangezien Multidechlorobac ook verschillende andere bacteriën bevat die de halorespirerende bacteriën ondersteunen door het fermenteren van de aanwezige koolstofbronnen.

 

We helpen u graag verder!

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.

sales@avecom.be ; +32 9 375 17 14

deme logo
logog_vynova_belgium
RSK_logo_rgb

Avecom nv | Industrieweg 122P 9032 Wondelgem Belgium

sales@avecom.be | +32 9 375 17 14